Βίντεο Δευτέρα: Ο Parker του Richard Stark του IDW: Η ενδυμασία

Αυτή η δημοσίευση κατατίθεται κάτω από:

Αρχική σελίδα Σελίδα,
Συνεντεύξεις καθώς και στήλες

Ο Roger σας λέει γιατί θα πρέπει να ελέγξετε τον Parker του Richard Stark του IDW: Η ενδυμασία του Darwyn Cooke.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.